Menu
Olje og gass

Høyere utslipp fra oljeindustrien

Olje- og gassnæringen slapp ut mer klimagasser i fjor sammenlignet med året før. Det viser foreløpige tall fra Miljødirektoratet.

Av admin | 07.05.2015 05:38:56

Økningen var på fire prosent og skjer til tross for at ingen nye olje- og gassfelt ble satt i produksjon.

I industrien på fastlandet falt de totale utslippene.