Menu

Høyere utdanning og lavere lønn

I vårt distrikt er det menn på Bømlo som tjener mest, dette til tross for at flere har høyere utdanning i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 03.03.2015 06:57:17

25,1 % av menn i Haugesund har høyere utdannelse mot 15,3 % på Bømlo. 16,8 % av menn har høyere utdanning på Karmøy, i Tysvær og Sveio er tallet 17,3.

Statistisk sentralbyrå publiserte mandag sin årlige oversikt over «Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene». Den tar for seg nøkkeltall som viser likestilling mellom kvinner og menn på ulike områder, skriver Haugesunds avis.

Bømlokvinnene tjener i snitt over 40.000 kroner mindre enn sine medsøstre i Haugesund. Det er også flest kvinner med høyere utdannelse i Haugesund, mens Karmøy-kvinnene er i motsatt ende av skalaen.

Når det gjelder menns inntekt, så tjener en mann på Bømlo i snitt 42.200 kroner mer enn en mann fra Haugesund, skriver avisa.