Menu

– Høye mørketall i narkosaker

Mens kriminaliteten økte i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt første halvår i år, var det en markant nedgang i Sauda og Suldal. Både tallet på voldssaker og narkotikasaker gikk ned.

Av admin | 12.07.2006 07:18:27

Lensmann Bjørn Harding Karlsen sier til NRK ar han ikke er fornøyd med nedgangen i narkotikasaker. Han mener det er høye mørketall, og at politiet må gjøre en innsats på området.

Av Helge Bro Matland | 12.07.2006 kl.07:1