Menu
byggeregler
Arkivbilde

Strengere regler for arbeid i høyden

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.

Av Egil M Solberg | 31.12.2015 12:06:32

– Arbeid i høyden skal alltid skje på en sikker og forsvarlig måte. Det nye regelverket skjerper kravene for sikkerhet og opplæring, nettopp for å unngå ulykker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Fallulykker er den vanligste ulykkestypen når det gjelder dødsulykker i bygg og anlegg med 30 prosent av dødsulykkene.

– Det er bekymringsfullt. Fall burde være en ganske åpenbar risiko, men det er ikke gitt at den skadde selv kjenner risikoen. Derfor er det viktig at arbeidsgiver gjør nødvendige vurderinger av fallrisiko, enten gjør tiltak for å redusere fallrisiko eller sørger for utstyr som begrenser skader ved fall, sier Finboe Svendsen.

Les mer hos Arbeidstilsynet på nett…