Menu
oceanic sirius Eidesvik
Arkivbilde: Eidesvik

Høy ledighet blant sjøfolk

1340 sjøfolk var helt- eller delvis ledige i januar i år. Det var flere enn det har vært på noe tidspunkt, siden nedturen offshore startet etter sommeren 2014.

Av Egil M Solberg | 13.03.2017 09:44:08

Tallene for februar er marginalt bedre, med 1303 helt- eller delvis ledige.

– Generelt er det gjerne slik at ledigheten øker i starten av året, særlig i januar, blant annet fordi mange kontrakter går ut ved årsskiftet. Så går ledigheten gjerne litt ned utover våren ettersom flere av de som blir ledige i starten av året kommer i jobb igjen, sier Johannes Sørbø hos NAV til Sysla Maritime.

De siste to årene har vært preget av en kontinuerlig nedgang innen olje- og gassnæringen. Dette har også satt dype spor hos de lokale rederiene som har måtte kutte i bemanningen, skriver hnytt.