Menu

Hoteller i minus

Halvpartene av hotellene i vårt distrikt går med underskudd. Det skriver Haugesunds Avis, som har sett nærmere på økonomien til 26 aksjeselskap som driver hotell i regionen.

Av admin | 25.07.2012 06:37:10

13 av 26 undersøkte selskap går i minus, og mange har fallende inntekter. Folk i hotellbransjen, som avisa har snakket med, er likevel optimistiske og har tro på bedre tider.

Av Rolf Helge Tveit | 25.07.2012 kl.06:37