Menu
hordfast

Hordfast vil koste 39 milliarder

I fagetatens forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) slås det fast at det vil koste svimlende 39 milliarder kroner å bygge Hordfast. Opprinnelig var prisen beregnet til 19 milliarder.

Av Egil M Solberg | 29.02.2016 14:21:04

Da Statens Vegvesen gikk inn for å bygge E39 mellom Os og Stord med bro over Bjørnafjorden ble det sagt at kostnaden hadde en usikkerhetsramme på 40 prosent i begge retninger.

Dette tallgrunnlaget viser seg nå å ikke holde mål. Da Statens Vegvesen la frem sin riksvegutredning for ett år siden var prisen økt til 27 milliarder. Nå er den økt enda en gang, skriver Bergens Tidende.