Menu

Hollenderhaugen skolesenter flytter

Hollenderhaugen skolesenter, som gir opplæring til barn og ungdom som er bosatt i barnevernsinstitusjoner, får nytt leieforhold hos Berg eiendom Haugaland AS.

Av admin | 19.05.2010 15:42:26

Årsaken er at Hollenderhaugen skolesenters nåværende leieforhold i Grønnhauggaten i Haugesund er utløpt. Etter vurdering av flere tilbud har en valgt tilbudet fra Berg eiendom Haugaland AS.

Fylkesutvalget i Rogaland Fylkeskommune vedtok enstemmig å gi fylkesrådmannen fullmakt til å inngå avtale med Berg Eiendom Haugaland AS. Per Bjørn Eriksen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:

Avtalen må være i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser og fylkes-kommunens Fylkesdelplanen for universell utforming. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Merutgifter dekkes av midler avsatt til nye lokaler under klasseordningen.

Av Egil Kr. Solberg | 19.05.2010 kl.15:40