Menu
Røykeslutt

Hold ut!

Ifølge tall fra SSB er det nå 20 prosent av innbyggerne i Rogaland som er dagligrøykere.

Av admin | 20.10.2015 06:15:43

I går arrangerte direktoratet «Den store Sluttedagen» for andre gang.

Så våkner du opp røykfri i dag får du et klapp på skuldra og et hold ut fra oss!