Menu

Høg kraftproduksjon i Noreg

Det vart produsert 3443 GWh elektrisk kraft i Noreg i veke 50. Det er den høgaste produksjonen i ei veke i år. Produksjonsauken kan sjåast i samanheng med auka kraftetterspørsel.

Av admin | 17.12.2008 14:46:39

Lite nedbør og kaldt vêr i førre veke medverka til låge tilsig til vassmagasina. Det nyttbare tilsiget var 0,7 TWh i førre veke. Det er 70 prosent av normalt.

Høg produksjon og låge tilsig var saman årsak til at fyllingsgraden i vassmagasina fall med 3,3 prosenteiningar i løpet av veka. Ved utgangen av veke 50 var fyllingsgraden 72,6 prosent. Det er 3,2 prosenteiningar under medianverdien for veka.

I denne rapporten, og i framtidige situasjonsrapporter vert det publisert magasindata for dei tidlegare elspotområda NO2 (Midt-Noreg) og NO3 (Nord-Noreg). Historikk for fyllingsgrad med denne områdeinndelinga er tilgjengelig tilbake til 2002. Dei som ønskjer det kan få dette tilsendt.

Det vert ikkje publisert rapport om kraftsituasjonen dei to kommande vekene. Neste rapport vert publisert 7. januar, melder NVE.

Egil Kr. Solberg | 17.12.2008 kl.14:4