Menu
Hjullås

Nå kommer hjullåsen

Parkeringsvaktene kan nå sette hjullås på bilen din når du feilparkerer, og låsen blir ikke tatt av før du betaler boten.

Av Egil M Solberg | 03.05.2015 18:00:30

 

De nye reglene trådte i kraft fredag 1. mai. Hjullåsen kan du få påmontert både om du kjører for fort eller om du parkere feil.

– Vi har sett at særlig utenlandske sjåfører unndrar seg bøtene de får og det er uheldig. Derfor er det nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dermed blir det mulig for Statens vegvesen, politi og tollvesen å holde tilbake kjøretøy inntil ilagt bot er betalt, eller at tekniske feil er utbedret. Dette gjelder også i tilfeller der boten ikke vedtas.

Det skal ikke lenger være et krav om at boten skal være vedtatt eller fastsatt ved dom, før man kan holde tilbake kjøretøyer, slik det er i dag.

– Adgangen for å kunne holde kjøretøy tilbake er en del av regjeringens omfattende satsing for økt trafikksikkerhet og ryddigere konkurranseforhold i transportnæringen, sier Solvik-Olsen.