Menu

Historisk resultat i SpareBank 1 gruppen

SpareBank 1 Gruppens foreløpige resultat før skatt nådde en viktig milepæl og passerte 1 milliard kr i 2006. Resultatet før skatt ble 1007 mill kr, en økning på 248 mill fra 2005. Resultatet etter skatt ble 995 mill. kr. mot 680 mill i 05.

Av admin | 16.02.2007 13:24:24

SpareBank 1 Gruppen har et resultat godt i overkant av forventningene. Resultatet fordeler seg på forretningsområdene bank, skadeforsikring, livs-/pensjonsforsikring og fondsforvaltning. Systematisk arbeid med beste praksis, økt fokus på kryssalg og kvalitet i produkter og leveranser gir resultater.

– Vi har en målsetting om lønnsom vekst, og gleder oss over økt topplinje og økt resultat, uttaler adm. direktør Gunn Wærsted som viser til at det er minst like gledelig med økt medarbeidertilfredshet og historisk lavt sykefravær, samt økt kundetilfredshet.

Alliansen er vesentlig styrket i 2006 ved at fire nye banker har gått inn i SpareBank 1-alliansen: Sparebankene Hedmark, Volda Ørsta, Kvinnherad og Hardanger.

Av Egil Kr. Solberg | 16.02.2007 kl.13:2