Menu

Historisk lave aborttall

I 2014 ble det utført 14 061 aborter. Det er 714 (5 %) færre svangerskapsavbrudd enn i 2013.

Av Egil M Solberg | 26.03.2015 12:57:23

Abortraten er fallende for alle aldersgrupper. Det viser de siste tallene fra Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Siden 2008 har det vært en jevn nedgang i antallet svangerskapsavbrudd i aldersgruppa 15-19 år, men fremdeles er det flest svangerskapsavbrudd blant 20-24 åringer.

Dette melder Folkehelseinstituttet.