Menu

Hindrer handel for å lage sykkelvei

Torsdag skal politikerne i Haugesund bestemme seg for om de skal satse på handel eller sykkelvei i Skjoldavegen i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 23.08.2016 23:17:31

De næringsdrivende mener det vil bli vanskelig å drive butikk i Skjoldavegen, dersom kortidsparkeringen forsvinner.

Slik forslaget nå er utformet, må parkering og handel vike for etableringen av sykkelvei i gata.