Menu

HIM har overtatt for Reno Norden

HIM overtar biler og mannskaper fra Reno Norden sitt konkursbo. Selskapet er i nå blitt enige med bostyrer om betingelsene. Det kan bety høyere renovasjonsavgifter.

Av Egil M Solberg | 25.09.2017 15:31:20

Etter at Reno Norden AS slo seg selv konkurs 18. september har konkursboet og HIM forhandlet om vilkår for overtagelse av utstyr og mannskaper.

I helgen ble det enighet, og HIM overtar derfor mannskaper og utstyr f.o.m. mandag 25. september.

Hvor vidt HIM skal overta renovasjonstjenesten på permanent grunnlag eller sette denne ut på nytt anbud vil vurderes i løpet av våren 2019.

Var godt forberedt

HIM har hatt dialog med Reno Norden AS vedr. den økonomiske situasjonen i selskapet siden juni 2017. Styret i HIM har derfor behandlet saken flere ganger og gjort forberedelser vedrørende en mulig overtagelse eller konkurs.

HIM vil nå ha fullt fokus på daglig drift og planlegging av nye renovasjonsruter og ny henteordning for emballasje av glass og metall som kommer fra nyttår.

HIM mener løsningen er god både for de ansatte og for våre abonnenter. Endringen vil ikke medføre stopp eller endring i avfallstømmingen, heter det i en pressemelding.

Høyere avgifter
Kontraktene RenoNorden har hatt med Kommune-Norge, har vist seg å være altfor dårlig butikk. Spørsmålet nå er om HIM kan få det til å gå rundt på måten RenoNorden ikke klarte, skriver hninfo.

– Vi må anta at det blir noen etterkostnader for HIM, men foreløpig har vi ikke helt oversikt over tall og omfang. Det blir trolig noen justeringer, men neppe noe voldsomt, forteller adm. dir. Gro Staveland til nettstedet.