Menu
Flom i Odda
Oktober i fjor gjorde vannet stor skade blant annet som her i Odda. FOTO: Kjell Bua

Hever flomvarselet igjen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har igjen hevet flomvarselet til nest høyeste nivå i Rogaland. Kraftig nedbør og snøsmelting fører til høy vannføring.

Av admin | 08.07.2015 04:50:09

Aktsomhetsnivå tre, oransje flomvarsel, innebærer vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder.