Menu

Henlegger «Trollpikken»-saken

Politiet har ikke greid å finne ut av hvem det var som hogget ned fjellformasjonen "Trollpikken" utenfor Egersund i juni. Nå henlegges saken på bevisets stilling.

Av Egil M Solberg | 29.08.2017 13:46:36

– Det har vært én mistenkt i denne saken, og han er orientert om dette, opplyser politiet i en pressemelding.

Trollpikken ble morgenen 24. juni rapportert ødelagt av hærverk. Politiet opprettet selv sak på forholdet, og startet for fullt den tekniske og taktiske etterforskningen mandag 26. juni.

– Under etterforskningen har politiet foretatt tekniske og taktiske undersøkelser, som flere vitneavhør og DNA-analyse, og undersøkelser knyttet til den beslaglagte kilen, men disse har ikke ført fram, sier Christina Nessa, politifullmektig i Sør-Vest politidistrikt.