Menu
Suldal Wikimedia
Suldal (Wikimedia)

Helt uaktuelt å slå seg sammen med Haugesund

Den rike kraftkommunen Suldal er helt uinteressert i en diskusjon om sammenslåing med Haugesund. For tredje gang på 10 år skal Suldal diskutere kommunesammenslåing.

Av Egil M Solberg | 03.09.2014 22:46:09

To ganger tidligere har kommunestyret konkludert med at det er best å ha det som nå. På grunn av regjeringens planer om nye storkommuner mener rådmann Øyvind Valen at Suldal må ta aktivt del i prosessen, men noen sammenslåing med Haugesund er helt uaktuelt.

Dersom Suldal ikke får bestå som egen kommune, eventuelt med noen grensejusteringer ved Jøsenfjorden og/eller Hylsfjorden, er det kun tre muligheter, slik rådmannen ser det:

Suldal kan gå sammen med Sauda, Vindafjord og Etne. Denne enheten vil ha over 21.000 innbyggere. Avstandene vil bli utfordrende. Ølen i Vindafjord kommune peker seg ut som nytt kommunesenter.

Et stort flertall av lokalpolitikerne i Suldal har ifølge Aftenbladet hittil signalisert at de holder en knapp på dette alternativet.