Menu
lege sykdom helse

Helsesøstre reagerer

Regjeringen valgte å stramme inn fraværsreglene i den videregående skolen uten å involvere dem som hver dag jobber med helsen til elevene: helsesøstrene.

Av Eirin Marthinussen | 26.05.2016 13:55:02

Til høsten blir den mye omtalte fraværsregelen i videregående skole innført. Den innebærer at elever at elever som har 10 prosent udokumentert fravær i et fag, ikke får karakter i faget.

Helsesøstre får en viktig jobb med å følge opp skoleelever med mye fravær. I et skriv fra utdanningsdirektoratet heter det blant annet; at elever som har fravær av helsegrunner, for eksempel må ha med dokumentasjon fra sakkyndig som helsesøster.

– Jeg synes det er uheldig å ikke involvere en yrkesgruppe som er tiltenkt en rolle når det innføres nye fraværsregler, leder Kristin Waldum-Grevbo ved Landsgruppen av helsesøstre.