Menu

Helseforetak bryter loven

Barn og unge får ikke den vurdering og behandling de har krav på i psykisk helsevern. Tilsyn med 23 helseforetak viser at 20 av dem bryter loven.

Av admin | 16.07.2014 08:52:46

Blant de 20 er Helse Fonnas BUP Stord/Kvinnherad.

Helse Fonna opplyser til Haugesunds Avis at de har lukket avvikene og at Fylkesmannen i Hordaland har avsluttet tilsynssaken.

Av Rolf Helge Tveit | 16.07.2014 kl.08:52