Menu

Helse Vest legger flest i belter

I helseregion Helse Vest legges pasienter i belter nesten dobbelt så ofte som i resten av landet.

Av admin | 26.04.2016 07:02:38

I følge en analyse VG har gjort er det en sammenheng mellom hvor det er lavest andel leger og psykiatere og hvor mye tvang som brukes.

Mest tvang er det der det er færrest leger i følge avisen.