Menu
Uvær, storm, sjø FOTO: Kjell Bua

– Havet vil stige kraftig

I slutten av dette århundret venter forskerne at havnivået langs kysten vår vil være hele 50 cm høyere enn i dag. I verste fall blir det enda mer - hele 80 cm.

Av admin | 09.09.2015 07:31:08

Det vil kunne få dramatiske og kostbare følger under vinterstormer og flo. Det viser en forskerraport yr.no siterer.

Oversvømmelser det tidligere har gått 200 år mellom hver gang, kan bli en årlig hendelse, spår forskerne.