Menu
fiskebåt
FOTO: fiskebåt

Havbrislingfisket er i gang

Havbrislingfisket er i gang. Totalkvoten er satt til 10.000 tonn, skriver Fiskeribladet.

Av admin | 07.08.2017 06:05:14

Maksimalkvoten er satt til 550 tonn, noe som betyr at inntil 18 fartøy kan delta på fisket.

Fisket kan pågå frem til slutten av mars til neste år.