Menu

Haukelitunnelen stengt 24 timer i døgnet

Mandag 23. juni starter arbeidet i Haukelitunnelen. Tunnelen blir da stengt mellom klokken 06.00 og 18.00. Fra 28 juli klokken 16.00 vil Haukelitunnelen bli stengt hele døgnet. All trafikk vil da gå over Dyrskar i kolonner.

Av admin | 18.06.2008 10:05:13

Oppgraderingen varer i første omgang frem til 3 juli.

Tunnelene over Haukeli og Røldalsfjellet er for lave og har derfor skapt farlige situasjoner. Mange av de største vogntogene har vært nødt til å kjøre sentrisk for ikke å ta oppi taket og  dette har medført stor fare for møtende trafikk.

Utbedringsarbeidet omfatter følgende:
· Utviding til 4,20 meter fri høyde over to kjørebaner på til sammen 6,00 meters breidde
· Generelle renske- og sikringsarbeid
· Utskifting, reparasjon og supplering av vann- og frostsikring
· Brannsikring av eksisterende PE-skum.
· Utbedring av lysanlegg
· Oppretting av vegdekke

Av Lisa Lien | 18.06.2008 kl.10:0