Menu

Haugesunds Avis har fått ny eier

Orkla Media er solgt til brtiske Mecom under ledelse av den kontroversielle avismannen David Montgomery. Det innebærer at Haugesunds Avis og Radio 102 har fått nye eiere. Men Orkla skal inn på eiersiden hos Mecom.

Av admin | 28.06.2006 16:02:28

Styret i Orkla ASA har gitt konsernets administrasjon fullmakt til å fullføre en avtale med det britiske medieselskapet Mecom om et salg av Orkla Media. En slik løsning vil sikre at Orkla Media videreføres samlet som et ledende medieselskap i Norge, Danmark og Polen under nytt eierskap. En endelig avtale forventes å være på plass medio juli.

Orklas intensjon er å gå inn som betydelig aksjonær i Mecom. Størrelsen på Orklas eierandel er ikke endelig avgjort. Mecom er i dag børsnotert i London. Selskapets ambisjon er å utvikle et ledende, europeisk medieselskap. Orkla Media vil bli et hovedelement i denne strategien.

Mecom Europes operative hovedkontor vil etter et eventuelt kjøp av Orkla Media bli lagt til Oslo. Mecom ønsker å bygge videre på dagens ledelse, organisasjon og publisistiske prinsipper i Orkla Media. I den pågående salgsprosessen har flere muligheter vært grundig undersøkt, herunder en norsk og/ eller nordisk løsning for Orkla Media. Slike løsninger har ikke vist seg å være realistiske.

Orkla Medias eierandel i Hjemmet Mortensen og Orkla Media Germany inngår ikke i denne transaksjonen. (Orkla Medias børsmelding)


 Av Egil Kr. Solberg | 28.06.2006 kl.16:02