Menu

Haugesund styrker barnevernstjenesten

Bystyret i Haugesund kommune har i Formannskapet godkjent en søknad til Fylkesmannen i Rogaland om styrkning av barnevernstjenesten i kommunene Haugesund og Utsira.

Av admin | 29.05.2014 12:55:07

Tiltaket er jamfør Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin post i statsbudsjettet for 2014 med øremerkede midler for å styrke kommunalt barnevern.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Av Egil M Solberg | 29.05.2014 kl.12:55