Menu
Knut Grinde Jacobsen
Administrerende banksjef i Haugesund Sparebank Knut Grinde Jacobsen. FOTO: Radio Haugaland

Godt år for Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank fikk hele 2.358 nye kunder i 2015. Resultatet før skatt utgjør 67,2 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 29.02.2016 13:50:17

Banken har videre avsatt 18,1 millioner kroner til skatt.

Av resultatet etter skatt på 49,1 millioner kroner, er det foreslått avsatt 2 millioner kroner til gavefond mens 47,1 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 15,32 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 19,93 prosent.

– I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse, sier administrerende banksjef Knut Grinde Jacobsen i en pressemelding.

Støtter lokale lag og foreninger
Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner.

– I 2015 betalte banken nærmere 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 130 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt nærmere 1,5 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål, opplyser banksjefen.

Kommunene velger Haugesund Sparebank
Bankens forretningsmessige avtaler med Haugesund kommune, Etne kommune (ny), Karmøy kommune (sammen med Skudenes & Aakra Sparebank), Sveio kommune, Tysvær kommune, Utsira kommune og Vindafjord kommune (ny) er svært viktige og har stor betydning for banken.

– Styret ser det som svært viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner. Avtalene går over flere år og inngås etter krevende anbudskonkurranser. skriver Grinde Jacobsen.