Menu

Haugesund og Karmøy skal bli enige

Det skal nå utformes en felles områdeplan for næringsområdene på Spanne og på Norheim.

Av Egil M Solberg | 11.01.2017 12:33:08

Fordi de to kommunene har ulike bestemmelser for arealbruken på hver sin side av kommunegrensen, har det vært flere kontroverser om hvilke virksomheter som kan etableres hvor, skriver hnytt.

Da fylkestinget vedtok Regional plan for areal og transport, ble kommunene anmodet om å lage en felles plan for å skape større grad av forutsigbarhet for utbyggings- og næringslivsaktører som er interessert i å etablere seg i området, skriver avisa.