Menu
Bøsse TV-akson

Haugesund og Karmøy ga minst

Rogaland ga som fylke mest til TV aksjonen for regnskogen i går. Folk i Haugesund og Karmøy ga minst. Størst giverglede er det som vanlig på Utsira.

Av admin | 19.10.2015 06:29:11

Sent i går kveld var det kommet inn godt over 18 millioner i fylket vårt. Det er på Svalbard folk har gitt aller mest, men som vanlig er både Utsira og Bokn høyt på lista over giverglede.

På Utsira har det kommet inn i snitt drøyt 300 kroner per innbygger. På Bokn drøyt 200 kroner.

Både i Haugesund og Karmøy kom det inn mindre enn landsgjennomsnittet, med drøyt 33 kroner i snitt.

På landsbasis har det kommet inn 183 millioner kroner til aksjonen, så langt.

Du finner hele fylkesoversikten og andre tall her.

Sunnhordland og Hordaland:
Folk på Stord ga i snitt ga i snitt 30,50 kr til tv aksjonen for å redde regnskogen i går. Det er mindre en landsgjennomsnittet på drøyt 35 kroner. I Sveio kom det inn i snitt 37 kroner per innbygger, mens bømlingene i snitt ga nær 64 kroner.

Her er oversikten for Hordaland.