Menu
bomstasjon

Haugesund mot bompenge-økning

I Haugesund går de mot økning i bomavgiftene. Politikerne i Karmøy vil øke avgiftene betydelig og argumenterer for at haugesundere skal betale vesentlig mer.

Av Egil M Solberg | 28.04.2016 21:56:33

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund gjør det klar at han vil gå inn for å holde takst- og rabattsystemet på dagens nivå, melder hnytt.

I Karmøy vil politikerne at avgiftene økes betydelig, samt at avgiftene skal kreves inn i begge kjørerettinger i Haugesund.

Dersom Karmøy får sitt syn gjennom, vil størsteparten av de planlagte prosjektene i Haugalandspakken kunne bli bygget. Med innstillingen fra Haugesund, er man avhengig av en større andel statlige tilskuddsordninger.

Rådmannen i Haugesund mener også at den krevende ledigheten gir grunnlag for å utsette diskusjonen om å øke bompengeavgiftene, melder avisa.