Menu

Haugalendinger blåser i askeskyer

Tall fra reisebyråkjeden Ticket viser økt reiselyst hittil i år. Salget av USA-reiser har økt med 50 prosent, mens Tyrkia er årets charterrakett med 36 prosent flere solgte reiser i 2010.

Av admin | 18.05.2010 00:52:40

HØR LYDFIL: HAUGALENDINGER BLÅSER I ASKESKYER
Totale antall solgte reiser hittil i år har steget med 20 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Askeproblemer har ikke påvirket nordmenns ønske om å feriere i utlandet i sommer, sier Markedssjef Tone Skaare i Ticket Feriereiser. 

Totale antall solgte reiser hittil i år har steget med 20 prosent sammenlignet med fjoråret.

Av Egil M Solberg | 18.05.2010 kl.00:52