Menu

– Haugalandet er ingen filialregion

- Haugalandet er ingen filialregion. Det sier HSH-student Anja Myntevik Lutentun. Gjennom en grundig studie avliver hun myten om at Haugalandet er i ferd med å bli en filialregion preget av eierskap og kapitalflyt utenfra.

Av admin | 27.06.2006 10:11:37

I flere måneder har Anja Myntevik Lutentun sett nærmere på hvem som eier hva i regionen, og hva som skjer og har skjedd av oppkjøp og fusjoner i næringslivet på Haugalandet over en tiårs periode.

– Oppkjøp, fusjoner og utflagging er foreløpig ikke et utbredt problem for regionen, men fenomenet har økt de siste årene og vil trolig fortsette å øke i fremtiden. Det kan tenkes at konsekvensene ikke blir synlige før om noen år.

– Jeg vil derfor ikke avvise påstanden om at Haugalandet er i ferd med å bli en filialregion, selv om studien min viser at dette foreløpig ikke er et utbredt problem, sier hun til høgskolens nettsider.

27.06.2006 kl.10:1