Menu
sammenslåing vestlandsfylke

Haugaland + Sunnhordland

Fylkesmannen i Rogaland har kommet frem til at Rogaland er best tjent med å stå alene, eventuelt at Sunnhordland blir del av et nytt Rogaland, med grenser som i Sør-Vest politidistrikt.

Av Egil M Solberg | 30.11.2016 17:41:44

Vi står for tiden midt oppe i omstrukturering av både kommunenivå, regionalt folkevalgt nivå og det statlige nivået, nærmere bestemt Fylkesmannen.

– Disse strukturelle endringene går parallelt og delvis uavhengig av hverandre. Det er likevel nødvendig å se disse i sammenheng, sier han ifølge Haugesund kommune.