Menu

Harpun-fiske på Stord

Fylkesmannen i Hordaland har gitt Ådlandsvannet Fiskelag løyve til fangst av rømt oppdrettsfisk i Ådlandselven fra 15 juni til 31 oktober, og åpner for fiske med stang, dykking, harpun og garn.

Av admin | 15.05.2014 14:23:56

Løyvet kommer med en rekke vilkår, blant annet må fisket avklarest med aktuelle grunneiere, og sjøørret og villaks som blir fanget skal settes ut igjen så snart som mulig, skriver Sunnhordland Avis.

Fylkesmannen skriver at fangst av rømt fisk er viktig for å ta vare på bestandene av villfisk i elven, og at det bare skal fiskes etter rømt fisk når rømt fisk blir observert.

Av Eirin Marthinussen | 15.05.2014 kl.14:20