Menu

Hårfagreritt i fare

Hårfagrerittet på sykkel er i fare. Uten betydelig økonomisk støtte fra Haugesund og Tysvær kommuner, har ikke rittet mulighet til å lage en ny trasé etter at Mattilsynet stengte den forrige, melder Haugesunds Avis.

Av admin | 14.11.2012 06:45:46

I dag blir de forskjellige budsjettforslagene lagt fram i formannskapet i Haugesund. Det vil trolig gi svar på om det blir Hårfagreritt til neste år.

Av Rolf Helge Tveit | 14.11.2012 kl.06:45