Menu

Hardinger er sykest

Det er store forskjeller på hvor ofte folk i vår region er på sykehus. En oversikt Haugesunds Avis presenterer viser at folk i Hardanger er mest på sykehus mens de friskeste bor på Utsira og i Sauda.

Av admin | 06.11.2012 06:44:07

De store kommunene, Haugesund og Karmøy plasserer seg midt i mellom. Noe av forklaringen er at Indre Hardanger har mange eldre beboere.

Av Rolf Helge Tveit | 06.11.2012 kl.06:43