Menu

Har tillit til politiet

Politiet opprettholder sin tillit blant innbyggerne i Norge. En fersk undersøkelse viser at 80 prosent har tillit til politiet.

Av admin | 21.01.2016 07:14:20

88 prosent mener at politiet er kompetente, mens andelen i Sør-Vest politidistrikt er 89 prosent.

Oppfatningen av politiet har endret seg i positiv retning på flere områder, sammenlignet med samme undersøkelse fra 2014.