Menu

Har søkt om dispensasjon

Styret i Hårfagrerittet søker nå om dispensasjon til å bruke fjorårets trasé enda en gang, etter at det ble kjent at man ikke rekke å legge en ny trasé til rittet neste år.

Av admin | 16.11.2012 06:56:02

Mattilsynet opplyser til h-avis at dersom Hårfagrerittet får dispensasjon fra kommunen er det deres oppgave å vurdere den. I verste fall kan tilsynet trekke dispensasjonen.

Mattilsynet er lite begeistret for at rittet går gjennom nedbørsfeltet til Stakkestadvatnet, som er en stor drikkevannskilde.

Av Rolf Helge Tveit | 16.11.2012 kl.06:55