Menu

– Har jobbet for å lure penger fra staten

Lokallagsleder i Fredrikstad mener SOS Rasisme har jobbet aktivt for å lure penger fra staten. Kjell Gunnar Larsen fra Haugesund er blant annet hovedkasserer, leder av valgkomiteen, medlem av økonomiutvalget, landsstyret og ansettelsesutvalget.

Av admin | 23.05.2010 08:17:40

Som første lokallagsleder i SOS Rasisme står Ken Jackson (54) fra Fredrikstad fram og forteller om det han mener har vært regelbrudd i SOS Rasisme.

– På årsmøtet i 2008 kom det en kar som var fylkesansvarlig. Han ga meg et ferdig utfylt ark og ba om en underskrift. Forklaringen var at vi startet lokallag på Gressvik, sier Jackson til Dagbladet.

• Tirsdag 11. mai kunne Dagbladet avdekke hvordan ytterliggående kommunister har sikret seg makten og størsteparten av de lønnede stillingene i SOS Rasisme, som hevder å være Europas største antirasistiske ungdomsorganisasjon.

• Larsen er også nestleder i «Tjen Folket», som har en beinhard, revolusjonær linje.
Han deler kontor i Haugesund med Henrik Ormåsen, leder av Tjen Folket og ansatt i SOS Rasisme.

• Et stort antall ansatte i SOS Rasisme var i 2008 og er fremdeles tilknyttet «Tjen Folket». Minst tre av fire ansatte med høyest årslønn i SOS Rasisme er styremedlemmer i «Tjen Folket».

• 12. mai skrev Dagbladet at SOS Rasisme-topper tilknyttet Tjen Folket har brukt offentlige midler på eiendomskjøp landet rundt. Aksjeselskapet hvor eiendommene står registrert kontrolleres av styremedlemmer tilknyttet Tjen Folket.

• 14. mai oppfordret flere stortingspolitikere og Oslo-ordfører Fabian Stang politiet om å etterforske SOS Rasisme.

• 19. mai avslørte Dagbladet et hemmelig notat som gir medlemmer av Tjen Folket instruks om hvordan de skal gå fram for at partiet skal beholde kontrollen over makta og millionverdiene i SOS Rasisme.

Kilde: Dagbladet.

Av Egil M Solberg | 23.05.2010 kl.08:17