Menu

Har fått mer enn andre i åtte år

Bøndenes inntekt har vokst dobbelt så raskt som inntekten til folk flest de siste åtte årene, viser tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Av admin | 22.05.2014 07:47:13

Staten har tilbudt bøndene en gjennomsnittlig vekst i inntektene fra jordbruket på 3,5 prosent i år. Det er en økning som ligger på nivå med andre lønnstakergrupper. Bøndene krever på sin side en inntektsøkning på 12,7 prosent.

Av Rolf Helge Tveit | 22.05.2014 kl.07:46