Menu

Har du fått valgkort?

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten innen forhåndsstemmegivningen starter den 12. august. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 1. juli i år.

Av admin | 06.08.2013 19:17:41

Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Du trenger ikke valgkort for å avgi stemme, men det sparer deg for tid. Husk imidlertid å ta med legitimasjon!

Av Egil M Solberg | 06.08.2013 kl.19:17