Menu

– Har aksjer i tobakk og atomvåpen

Statoil har ifølge Aftenbladet penger i kull, tobakk, klasevåpen og atomvåpen.

Av admin | 16.11.2016 06:56:40

Statoils pensjonskasses egne aksjekjøp skal følge de etiske retningslinjene til Oljefondet. Men det gjelder ikke penger plassert i eksterne fond.

Statoils pensjonskasse har over 90 investeringer i selskap som er svartelistet av Oljefondet, viser en gjennomgang avisen har gjort.