Menu

Håper politikerne er ansvarsbevisst

Under bystyremøtet på rådhuset i ettermiddag vedtar politikerne i Haugesund etter alt å dømme å legge ned stadionselskapet Flotmyr Utbygging AS. FKHs styreleder Ingolf Steensnæs håper politikerne er sitt ansvar bevisst, skriver havis.no.

Av admin | 10.12.2008 06:29:02

– Ved å overta ansvaret, legger kommunen og politikerne et press på seg selv, sier Steensnæs.

Han understreker hvor viktig det er for FKH å få på plass et nytt og moderne anlegg.

– Målet vårt er å bli et stabilt eliteserielag. Jeg tror ikke det er mulig uten at vi får et nytt stadion. Så avgjørende er det, sier Steensnæs til avisen på nett.

Publisert av Lisa Lien | 10.12.2008 kl.06:2