Menu

Håper på Stortinget

Lokalbefolkningen i Odda gir seg ikke, og vender nesen mot Stortinget når de nok en gang forsøker å stoppe nedleggelse av akuttkirurgisk beredskap ved Odda sykehus.

Av admin | 05.04.2017 06:20:36

Styret i Helse Vest vedtok nedleggelse med syv mot to stemmer i går.

Aksjonistene i Odda setter nå sin lit til at Stortingsflertallet vil sørge for å beholde akuttkirurgien.