Menu

Halve avisen viet til Terra-saken

I dag distribueres "Haugesundaren", kommunens egen informasjonsavis, ut til alle husstandene i Haugesund kommune. Vårens utgave er helt spesiell, da halve informasjonsavisen er viet Terra-saken.

Av admin | 03.06.2008 07:37:25

Innholdet i den ordinære Haugesundaren er artikler som er basert på oppgavene som de ansatte i kommunen har. I delen om Terra-saken kan du blant annet lese om hvordan kommuneledelsen har lært, om dårlig informasjon til de ansatte, hvordan det ikke blir kutt som følge av Terra-saken og hva som kjøpte Haugesund kommune.

Ordfører Petter Steen junior er selv redaktør for stoffet.

Av Lisa Lien | 03.06.2008 kl.07:3