Menu

Gylne tider innen offshore

Folk innenfor offshorenæringen smiler bredt om dagen. - Den ene årsaken er en økt nettolønn blant aktørene. Det andre er at markedet er kommet for fullt, sier sier Johan Rokstad, som er administrerende direktør i Østensjø Rederi AS.

Av admin | 24.07.2006 09:48:28

Arne Wendelbo Aanesen, leder i meklerfirmaet R.G. Hagland i Haugesund, sier at næringen kan takke en høy og stabil oljepris for den positive utviklingen. – Det blir bygget ut flere oljeinstallasjoner som følge av den høye prisen. Da blir det også stor etterspørsel etter forsyningsskip, sier Wendelbo Aanesen til Haugesunds Avis. I dag er oljeprisen på nesten 80 dollar per fat.

24.07.2006 kl.09:4