Menu

Gutter mot steorider

"Gutter mot anabole steroider" er et samarbeid mellom kommunen og treningssentre og helsestudio. Hver onsdag mellom 14.00 og 16.00 er det bare adgang for gutter på helsestasjonen på Markedet.

Av Eirin Marthinussen | 24.05.2016 12:12:57

Dopingbruk er i ferd med å bli et samfunnsproblem. De yngste brukerne er barn ned i 13-års alderen. Elever ned i 14-års alderen bruker anabole steroider for å se bedre ut, bli sterkere og fordi de tror at det vil gjøre dem populære.

Det er opprettet en nettside med fokus på emnet. I nettportalen som er rettet mot unge i alderen 13 – 20 år, er det lagt inn informasjon og svar på spørsmål de unge kommer med.

Råd og veiledning er hovedmålet med opprettelse av nettsider og tilbudet som gis hver onsdag. Det skal være veldig lav terskel for å ta turen innom Markedet og stille spørsmål som kan være vanskelige å stille andre steder.