Menu
skolebarn

Gutter er best i matte

Flere gutter enn jenter presterer på de øverste mestringsnivåene i regning, mens i lesing er det flest jenter på de øverste mestringsnivåene. I engelsk presterer guttene og jentene jevnt.

Av Egil M Solberg | 09.11.2017 11:02:18

Høsten 2017 gjennomførte rundt 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesing og regning på 9. trinn.

Jentene presterer i snitt to poeng høyere enn guttene i lesing. I regning presterer guttene to poeng høyere enn jentene.

Her kan du lese mer om undersøkelsen og Utdanningsdirektoratet sine tall.