Menu

Veksten flater ut

Fortsatt sysselsettingsvekst i oljebransjen, men veksten flater ut, konkluderer det ferske konjunkturbarometeret for Rogaland.

Av admin | 01.09.2014 06:17:38

Til tross for mye snakk om krise i oljenæringen, viser tallene at sysselsettingen i økte med 309 personer i vår, skriver Haugesunds Avis.

Økningen har imidlertid kommet i Sør Rogaland. På Haugalandet går sysselsettingen ned i denne næringen.