Menu
Grunnstøtt Fitjar
FOTO: Åshild Mathiassen Jektnes

Grunnstøtingen er ingen politisak

Grunnstøtingen av MF «Heilhorn» utenfor Fitjar førte ikke til personskade, forurensning eller vanngjennomtrengning. Det var heller ingen innslag av promille. Dermed blir hendelsen ingen politisak.

Av Egil M Solberg | 12.12.2015 00:19:30

Det er nå Sjøfartsdirektoratet som skal ta en gjennomgang av saken.

– Dette er en sak som går til Sjøfartsdirektoratet. Dersom de skulle finne klanderverdige forhold og velger å anmelde det, først da er det snakk om en politisak, sier politioverbetjent Egil Espeland ved Stord lensmannskontor til TV Haugaland.

Kommunikasjonsrådgiver ved Sjøfartsdirektoratet, Steinar Haugberg, sier til Haugalandnytt at det har vært en inspektør om bord for å sjekke ferjas tekniske stand.

– Det er til dels store skader på ror og propell, og rederiet har fått pålegg om å utbedre skadene, sier Haugberg til avisa.